מצב הבחינה שלי בסוף תשעה שבועות

כללי הוספת תגובה

170_004תשעה שבועות עברו מתחילת המבחן והגיע הזמן לבדוק היכן אני עומד.
כפיפות מרפקים 4940
כפיפות בטן -4850
קאטות נבחרות 73
קרבות 33
ריצה 82 ק"מ
ג'יאו גיטסו 9 שעות
2 ספרים + 123 עמודים מספר שלישי
מדיטציה כמעט כל יום
פרוייקט 10000 פעולות של נימוס עי" התלמידים עומד לפני סיום

אלו לא המספרים כפי שהייתי רוצה שיהיו אבל אני מתכוון לשפר אותם בהמשך, אני עדיין מתקשה עם כל המטלות שלי כל יום ועם 26 שעות הדרכה בשבוע.